„Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny”

 Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Miłosierdzia Bożego
Domatków 209
36-100 Kolbuszowa

Numer telefonu:

 Msze Święte

Niedziele i święta
8:00 - 10:30 - 15:00

Dni powszednie
17:00 - czas zimowy
18:00 - czas letni

 Kancelaria

Czynna w dniach Pon. - Sob.
po Mszy świętej

W niedziele i święta
kancelaria parafialna
nieczynna

Wielki Post 2024

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”

W Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Do kościołów powróciły pieśni wielkopostne. Będą odprawiane tradycyjne, pasyjne nabożeństwa: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Będziemy myślą i modlitwą stać przy cierpiącym Chrystusie. Za jakiś czas nadejdą rekolekcje wielkopostne. Stoi przed nami szczególny czas, czas rozważania słowa Bożego, czas umartwienia i pokuty, czas rozważania męki Pańskiej, czas czynienia dobra, czas przybliżenia się do Boga. Na znak, że postanowiliśmy w takim duchu przeżyć okres Wielkiego Postu, w Środę Popielcową przyjmujemy na nasze głowy popiół. Wybrzmiały przy tym słowa Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Słowa te wypowiedział Chrystus na początku swojej publicznej działalności, gdy modlił się na pustyni i gdy odrzucił pokusy szatana. Dzisiaj to samo wezwanie kieruje do nas. Musi ono być niezwykle ważne, musi mieć na celu wielkie nasze dobro, skoro znowu się dziś powtarza.

„Nawracajcie się”
Najpierw należy zauważyć, że wezwanie to nie jest skierowane jedynie do wielkich grzeszników, ale także do ludzi wierzących, do każdego z nas. Każdy z nas może coś zmienić na lepsze. Nikt z nas nie jest przecież doskonały. Każdy z nas mógłby o wiele lepiej żyć, niż żyje. Jednym z pierwszych elementów owej wewnętrznej przemiany jest zobaczenie swojego grzechu, po prostu przyznanie się do grzechu. Bez takiego przyznania nie ma prawdziwego nawrócenia. Dziś, w dobie zamazywania prawdy o człowieku, także zaciera się prawdę o grzechu.
Drugim etapem naszego nawracania się jest wyznanie grzechu. Do grzechu trzeba się nie tylko przyznać, ale go także wyznać, po prostu - trzeba grzech z siebie wyrzucić. Trzecim etapem naszego nawracania się jest odwrócenie się od grzechu. W katechizmie nazywa się to mocnym postanowieniem poprawy. Wobec częstych powrotów do tych samych grzechów czasem pytamy, czy jest możliwe takie odwrócenie się od grzechu. Na pewno jest możliwe. Życie potwierdza, że jest to możliwe, gdyż są ludzie, którzy potrafią skutecznie odwrócić się od grzechu, wyjść z utartych, grzesznych kolein swego życia.
Druga część głównego wezwania na okres Wielkiego Postu brzmi:
„wierzcie w Ewangelię”.
Człowiek nawracający się wierzy jakby nową wiarą w Ewangelię. Wierzy, że Jezus Chrystus żyje dziś i działa tu i teraz w Kościele. Wierzyć w Ewangelię, to nie tylko akceptować Boże słowo, ale także wypełniać to słowo, czyli w wierzeniu Ewangelii zawarte jest także okazywanie Bogu posłuszeństwa. Odnowienie wiary w Ewangelię można by uważać za główny cel Wielkiego Postu, za najlepszy sposób przygotowania się do świąt wielkanocnych. Ten proces ciągłego nawracania się i ponownego zawierzania Ewangelii może być traktowany jako odnawianie przymierza z Bogiem.
Źródło: niedziela.pl